Medefiskeri efter Makrel / Hornfisk

Medefiskeri efter makrel kan sagtens dyrkes fra turbåd. Det kan ikke betale sig at medefiske, hvis der er mange makreller i farvandet.

Da er kaste- eller pirkefiskeri langt mere effektivt.

Medefiskeri er især en god metode, hvis der er få men store makreller.

Desuden er medefiskeri en virkelig sjov måde at fange makreller.

 

Grejet
Der skal benyttes relativt let grej til medefiskeri efter makrel.

Det samme grej, som benyttes til kastefiskeri efter makrel, er også velegnet til medefiskeri.

Dog kan man også benytte multiplikator-hjul, da det ikke er nødvendigt at kaste.

Når der medefiskes står man altid i pirkesiden, således at flåddet trækkes efter skibet i en afstand af ca. 5 - 15 meter.

 

 

 

Taklet
Da agnen skal fiskes i en dybde af 6 - 8 meter, benyttes et flåd der kan glide på linen.

På linen monteres et lille stop, der hindrer at flåddet glider længere op ad linen.

I grejforretninger kan man købe små gummi-flådstoppere der kan trækkes på linen.

De fungerer dog bedst på nylon-liner. De glider for let på nogle typer glatte fletliner.

En simpel måde at lave et flådstop på som også virker på flet-liner er at benytte en stump elastik, som først snoes én gang omkring linen, og herefter med en enkelt knude knyttes stramt omkring linen.

Enderne klippes af ganske tæt ved knuden.

Da flåddet skal trækkes efter skibet, og agnen samtidig skal kunne holdes nede i dybet, er det nødvendigt at flåddet kan bære en blybelastning på omkring 30 gram.

Forfanget skal have en længde på ca. 40 - 50 cm, og det udføres af en 0,40 mm nylonline. Det er en fordel at benytte et tandem-krogsæt bestående af to små enkeltkroge str. 4 eller 6.

Dette krogsæt giver en virkelig god krogning. I en snæver vending kan man dog nøjes med at montere agnen på en trekrog str. 4.

 

 

 

Sildestykker er en effektiv og let tilgængelig agn til medefiskeri efter makrel. Strimlerne skæres ud på langs af en sildefilet, og de bør mindst være 7 - 8 cm lange men gerne op til 10 - 12 cm. Den nederste krog skal være monteret på sildestrimlens nederste tredjedel

 

Agnen
Den lettest tilgængelige agn er strimler skåret ud af en sildefilet. Det bedste er friskfangede sild, men frosne sildefileter fra supermarkedets køledisk fungerer også glimrende.

Agnstrimlerne skæres ud af sildefileten så de har en længde på 7 - 12 cm.

Tobiser er en endnu bedre agn. Hvis man ikke selv kan fange dem, kan de undertiden skaffes i fiskerihavne.Tobiserne kan sagtens fryses ned, og så har man altid agn klar til en fisketur.

 

Fiskeri med flåd foregår altid i pirkesiden, således at flåddet trækkes gennem vandet. Erfaringerne viser, at en fiskedybde på mellem 5 og 8 meter er et godt udgangspunkt. Afstanden ud til flåddet behøver blot være 5 - 15 meter. I en snæver vending kan man helt undlade at benytte flåd, og blot blybelaste taklet. Makrellerne skræmmes nemlig ikke af skibet.

 

Fiskedybde
Makreller jager i alle vandlagene, men erfaringen har vist, at en fiskedybde på 5 - 8 meter i de fleste tilfælde er den bedste. Når man benytter glideflåd, kan man hurtigt skifte fiskedybde ved at flytte flådstoppet. Det er dog vanskeligt at fiske effektivt med agnen på mere end 12 - 15 meters dybde.

I en snæver vending kan man faktisk helt undlade flåddet. Makrellen er ikke en sky fisk, og den skræmmes ikke af skibet. Man kan altså blot fiske med blybelastning og agn, der sænkes ned inde langs skibssiden. Agnen fiskes i 6 - 10 meters dybde.

Hugget!
Det er spændende at fiske med flåd. Blot det at kigge på flåddet der duver i dønningerne ... tanken om at der snart sker noget!

De fleste gange hugger makrellen hårdt og brutalt uden noget forvarsel. Flåddet dykker, og linen skærer skråt ned i vandet, medens hjulet snerrer. Derfor er det vigtigt, at bremsen på hjulet står forholdsvis løst når man fisker. Hugget er så hårdt og det første udløb så hurtigt, at linen let kan knække, hvis ikke bremsen er stillet korrekt.

Til andre tider hugger makrellen overraskende forsigtigt.

Pludselig ser man måske, at flåddet bevæger sig lidt ud til siden ... det hopper lidt ... står stille ... og trækkes så langsomt under nu skal der gives tilslag, ellers spytter makrellen agnen ud igen.

Hvis flåddet pludselig rejser sig og lægger sig på overfladen, har makrellen agnen i munden, den er svømmet opad og løfter altså blybelastningen ... nu skal der straks gives tilslag.

 

 

 

Det er en fordel at kunne sætte stangen fra sig, når man medefisker vel at mærke uden risiko for at den ryger udenbords. Hvis der er mulighed for at fiske med to stænger, er stangholderen naturligvis også en stor fordel.
Her er vist en enkel konstruktion som man let kan have med på turbåden.
Selve stangholderen er af den type der benyttes til småbåde. Den kan fås i de fleste grejforretninger.
De to brædder er skruet sammen med kraftige træskruer, og holderen surres omkring søgelænderet med reb eller som her med kraftig gummisnor der er let at binde op igen. Monteret på denne måde sidder stangholderen urokkeligt fast

 

Kaste og mede
Som nævnt i indledningen, er medefiskeri efter makrel mest effektivt når der er få makreller. Derfor kan det være en god idé at kombinere medefiskeriet med f.eks. kastefiskeri.

Det kræver dog at der er god plads ombord, ellers lader det sig ikke gøre at fiske med to stænger.

Spørg skipper, og spørg de øvrige lystfiskere om de har noget imod det. Det bedste er, hvis man kan få en plads oppe i stævnen eller helt nede agter.

I Øresund er der enkelte meget store makreller i silde-sæsonen fra september til november.

Her kan makrelfiskeri med flåd over sildestimerne være særdeles effektivt, men på en god dag skal man ikke regne med at fange mere end et par stykker.

Netop på Øresund kan man have fornøjelige stunder med sildefiskeri, medens den anden stang giver rimelige chancer for en spændende fight med en stor hidsig makrel.

Men også i Kattegat og i Nordsøen kan der med stor fordel fiskes makrel med flåd. Flådfiskeriet giver nemlig ofte de største makreller.

 

Disse fisketips var fra bogen "På Havfiskeri", Køb eller lån bogen for at få få endu flere tricks.